İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]

KILAVUZLUK..

tarama0032Yüzyıllar boyunca dünya ticaretinin ana ulaşım aracı deniz olmuştur. Deniz taşımacılığında herzaman bir geminin seferini güvenlik içinde ve gecikmeden tamamlaması beklenir.

Son yıllarda deniz trafiğindeki artışla birlikte gemilerin darsulardan geçişlerinde ve limanlara giriş çıkışlarında güvenliklerinin sağlanması daha da önem kazanmıştır. Çünkü taşıma tonajları büyüyen ve taşıdıkları yükler içindeki tehlikeli madde çeşitleri çoğalan gemilerin yapacağı bir kaza günümüzde çevresel bir felakete dönüşebilmektedir. Dünyada yapılan araştırmalar, deniz kazalarında insan hatası payının %75 ile %96 arasında değiştiğini ve ortalama %85 dolayında olduğunu göstermektedir.

Bu gerçeklerin ışığında  Kılavuz Kaptanların ve Kılavuzluk Servislerinin darsularda ve limanlarda güvenliğin en önemli unsurları oldukları görülmektedir. Çünkü Uzak Yol Kaptanı yeterlik belgesine sahip Kılavuz Kaptanlar belli bir yer için özel olarak eğitilmeleri günlük işleri olması dolayısı ile kazandıkları yüksek deneyimleri ile insan hatalarını hemen hemen sıfıra indirirler. Birinde Kılavuz Kaptan almanın mecburi olduğu ve diğerinde isteğe bağlı olan iki bölgenin kaza istatistikleri karşılaştırıldığında bu durum açıkça görülmektedir.

Menu