İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]

DENİZ KILAVUZLUK A.Ş.

logo_retinaDeniz Kılavuzluk A.Ş. (DEKAŞ), TDİ’nin özelleştirme kapsamına alınmasından sonra, 1995 yılında, İstanbul, İzmit, İzmir, Tekirdağ, Trabzon, Antalya gibi TDİ limanlarında çalışan 122 kılavuz kaptanın, Avrupa Birliği ülkelerindeki kılavuzluk teşkilatı yapılarının Türkiye’de de gerçekleşmesine ön ayak olmak üzere, bir araya gelmesiyle kuruldu.

Amacımız, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, kılavuzluk hizmetlerinin ülke çapında, kılavuz kaptanların kurduğu bir şirket tarafından verilmesi yoluyla, bu hizmetlerde görülen eksiklik ve aksaklıkları gidererek hem “güvenliği tam anlamıyla sağlamak” hem de çağımızın felsefesine uygun olarak “hizmetlerin güvenlik içinde hızlı verilmesini sağlayarak” ülkemiz ekonomisine katkı yapmaktı.

Ancak ülkemizin içinde bulunduğu gerek siyasal, gerek kültürel, gerekse hukuksal yapı ve fiili durum, kılavuzluk hizmetlerinin Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, kılavuz kaptanların kurduğu bir şirket tarafından verilmesi yönünde adımlar atılmasının gerçekleşmesine engel oldu.

Bu arada, İzmit Körfezi’nde, tekel sahası olmadığı halde, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verecek başka bir kuruluş bulunmadığı için bu hizmetleri vermekte olan TDİ, elindeki hem sayıca eksik hem de teknolojileri eski ve güçsüz römorkör, palamar motoru, pilot motoru, haberleşme cihazlarıyla, günden güne gelişen bölgeye, özellikle özelleştirme kapsamına alındıktan sonra, yeterli hizmeti veremiyordu.

Özellikle 1990’lı yılların başlarından itibaren, İzmit Körfezi’ne gelen giden gemilere zamanında, kesintisiz ve düzenli kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri verilemedi. Gemiler, yanaşmak ya da kalkmak için elde sayıca ve güç açısından yeterli araç gereç olmadığından sıra beklediler, hava şartları biraz kötüleşse hava şartlarının düzelmesini beklediler, eldeki teknoloji gece hizmet vermeye elvermediğinden gündüz olmasını beklediler. Bu yüzden, Türkiye, hem İzmit Körfezi’nde hem de kamu kurumlarının hizmetlere yetişemediği diğer birçok limanda, hizmetlerin zamanında verilememesinden dolayı, bekleyen yabancı gemilere milyonlarca dolar “demoraj” (bekleme parası) ödemek zorunda kaldı.

Bunun yanında, gemilerin, yüklerin, kara ulaşım araçlarının, iskele, tesis ve limanların, fabrikaların uğradığı para ve zaman kayıpları ilgililerin yoğun şikâyetlerine neden oldu.

Yoğun şikâyetler üzerine konuya çözüm bulmak isteyen Denizcilik Müsteşarlığı, bazı mevzuat değişiklikleri yaparak, kamu kuruluşlarının tekel alanlarının dışında kalan yerlerde, belirli şartları sağlayan bazı özel kuruluşların da kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verebilmesine olanak yarattı.

İşte bu sırada, Şirketimiz Deniz Kılavuzluk A.Ş. ile Med Marine Şirketi ellerindeki olanakları birleştirerek, kurdukları konsorsiyum ile 1996 yılında İzmit ve 1997 yılında İskenderun Körfezlerinde, “kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini” verme iznini aldı.

Böylece, kısa adlarıyla “Deniz Kılavuzluk A.Ş. – Med Marine A.Ş. Müşterek Teşebbüsü”, 1996 yılında İzmit Körfezi’nde ve 1997 yılında da İskenderun Körfezi’nde “kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini” vermeye başladı.

Müşterek Teşebbüsümüzün, hızla gerekli tüm modern yatırımları yapması ve tecrübeli personelle çalışması yanında ISO kalite belgesi de alarak işleri yürütmesi sonunda, İzmit ve İskenderun Körfezlerinde yukarıda belirttiğim tüm olumsuzluklar ortadan kalktı.

Müşterek Teşebbüsümüzün İzmit ve İskenderun Körfezlerinde kısa sürede yaptığı çağdaş yatırımlar ve işletme politikalarıyla, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri hızla dünyanın ileri ülkelerindeki seviyelere yükseldi. Gemi beklemeleri ortadan kalktı. Türkiye yabancı gemilere ödediği milyonlarca dolar “bekleme” ücretlerinden kurtuldu. Kılavuzluk hizmetlerinin varoluşundaki temel amaçların en başında gelen “güvenlik” üst düzeyde sağlandı.

Müşterek Teşebbüsümüzün, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini çağımızın temel felsefesine uygun olarak “güvenlik içinde hızlandırmasıyla” tüm liman ve tesisler hızlı ve verimli çalışmaya başladı, kapasiteleri arttı. Buna bağlı olarak, tüm liman, iskele, tesis, rıhtım, terminal, tersane işletmeleri ile ihracatçılar, ithalatçılar, yük taşıyıcılar, gemi acente, armatör ve kiralayanları, kısaca daha önce gemi beklemelerinden zarar gören bütün ilgili taraflar memnun oldular.

Şirketimiz ve Müşterek Teşebbüsümüz, İzmit ve İskenderun Körfezlerinde kısa zamanda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini dünyanın ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak ülkemize sağladığı yararların ve katkıların gurunu taşımaktadır. Bu gururla, verdiğimiz hizmetleri hep daha iyiye ulaştırmak ve daha ileri götürmek için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürmekteyiz.

Menu