İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]

KALİTE POLİTİKAMIZ 

 

kaliteKALİTE  POLİTİKAMIZ
Kılavuzluk hizmetlerinin var oluş nedeni, can, mal, seyir ve çevre güvenliğinin korunmasıdır. Son yıllarda gemi kazalarında ortaya çıkan büyük çevre kirlilikleri, gemi kazalarının önlenmesindeki büyük katkısı dolayısıyla çevreyi koruması ile kılavuzluk hizmetlerinin önemini çok daha fazla artırmıştır. Bundan ötürü dünyanın her yerinde, kılavuzluk hizmetleri, tam olarak kamu tarafından verilmediğinde  bile, yarı kamusal hizmetler olarak görülmektedir.
Şirketimiz kurulduğu günden başlayarak, verdiği hizmetlerin yarı kamusal nitelikli olduğunun bilincinde olarak, hizmetlerini en az dünyanın ileri ülkeleri seviyesinde, en çağdaş biçimde yerine getirmeyi ve Türkiye’ye bu alanda gurur kazandırmayı  amaç edinmiştir.
Kılavuzluk hizmetlerinin temelinde ‘güvenlik’ yatmaktadır. Ancak çağımızın gereksinimlerinden birisi de ‘hız’dır. Buna göre çağdaş bir hizmet için, kılavuzluk hizmetlerinin ‘güvenlik içinde’, ‘hızlı’ verilmesi gerekmektedir. Bir başka biçimde söylersek, ‘kılavuzluk hizmetleri’ güvenlikten taviz vermeden hızlı verilmelidir.
Kılavuzluk hizmetlerini  ‘güvenlik içinde hızlı verebilmek’ ise bilinçli bir Kalite Politikası izlemekle mümkündür. Bunu sağlamak için, Şirketimiz ISO  9001 Kalite Standartları’na uygun çalışmakta  olup bu konuda sertifika sahibidir.
Şirketimizin Kalite Politikası’nın temel taşlarını aşağıdaki noktalar oluşturmaktadır:

  1. Verdiğimiz hizmetlerde, en başta kamu menfaatlerinin korunacağı her zaman göz önünde bulundurulacaktır.
  2. Verdiğimiz hizmetlerde kamu menfaatlerinin korunması için, Şirketimiz kamu menfaatlerinden yana ‘taraf’, ancak hizmetimizin diğer ilgilileri olan armatör, acente, liman işletmesi, yük taşıtanlar, sigortacılar ve benzeri diğer hizmet alanlara karşı ‘tarafsız’,  bir hizmet sunacaktır.
  3. Verdiğimiz hizmetler konusunda menfaatleri çatışan tüm taraflara karşı tarafsız kalabilmek ve ilgili tüm taraflara eşit uzaklıkta durabilmek için, Şirketimizin bağımsızlığını koruması gerektiği bilinmektedir. Bu da ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğundan, ekonomik bağımsızlık daima korunacaktır.
  4. Hizmetleri alan görünür müşterilerin, armatörler, acenteler, liman işletmeleri ve yük taşıtanlar olması yanında, kamu menfaatlerinin korunması açısından ‘asıl müşterinin’ ‘Devlet’  olduğu gerçeği göz önünde tutularak, tüm müşterilerin memnuniyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışılacaktır.
  5. Hizmetlerin ‘güvenlik içinde hızlı’ verilebilmesi için, bütün kaynaklar en verimli bir şekilde kullanılacak, gerekli yatırımlar yapılacak, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda devamlı gözlemler yapılacak ve her zaman verilen hizmetin kalitesinin artırılmasına, dünyanın ileri ülkeleri düzeyine çıkartılmasına, hatta daha ilerisine geçilmesine çalışılacaktır.
  6. Çalışanların eğitim ihtiyaçları gözlemlenip, gelişmeleri sağlanacaktır.
  7. Çalışanların memnuniyetleri konusu, sürekli takip edilecek ve bunun sağlanması için akılcı önlemler alınacaktır.

LOGO

Menu