İçerenköy mah.Çayır Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat:13 34752 İçerenköy -Ataşehir/İSTANBUL (0216) 469-73-40[email protected]

TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

Kuruluşumuz hizmetlerinde;

Hukukun üstünlüğüne bağlı olarak doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek, ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini azami şekilde hassasiyetle koruyacağını,

Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa ayırım yapmaksızın (bütün ilgili tarafların), kuruluşumuzun hizmetlerine erişebileceğini,

Faaliyetlerimiz esnasında edinilen bilgilerin üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyeceğini,

Sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen, teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,

Hizmetlerin sunumunun sonuçları veya ücretlerinin, personelin ücretlerinden bağımsız olacağını,

Personelin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali, politik ve diğer baskılardan uzak tutarak her zaman gerekli titizliği göstereceğini,

Muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal edilmeyeceğini,

Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riski ortadan kaldırmak için belirlenen yaptırımları uygulayacağını,

Yapılan muayene faaliyetlerinde tarafsızlığımızı etkileyen herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde muayene faaliyetlerinin tekrar gerçekleştirileceğini,

Taahhüt eder.

Menu